Anunturi
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 22-25 apr. 2019
Cerere inscriere - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
Tematica si bibliografie - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 22-25 apr. 2019
Lista candidati admisi/respinsi - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 22-25 apr. 2019
Examen de autorizare 16.05.2019
Bibliografie si tematica - examen de autorizare 16.05.2019
ANUNT - COD 3.1.2 - Servicii pozitionare GNSS Ón timp real
INFORMARE - ODG 16/07.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI
INFORMARE - Operator de date cu caracter personal
ANUNT - In atentia persoanelor fizice si juridice autorizate
ANUNT - In atentia expertilor tehnici judiciari