Anunturi
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 10-14 mai 2021
Tematica si bibliografie - concurs pentru ocuparea posturilor vacante 10-14 mai 2021
Formular cerere de inscriere - concurs pentru ocuparea posturilor vacante 10-14 mai 2021
Lista candidatilor admisi/respinsi - concurs pentru ocuparea posturilor vacante 10-14 mai 2021
Barem referent - concurs pentru ocuparea posturilor vacante 10-14 mai 2021
Centralizator cu punctajul final la proba scrisa - concurs pentru ocuparea posturilor vacante 10-14 mai 2021
INFORMARE- Plata prin intermediul cardului bancar Ón sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara eTerra
Anunturi de presa ANCPI
Bibliografie si tematica pentru examen de autorizare cat. B, C si E
Indisponibilitate statie permanenta GNSS Nehoiu
Comunicat de presa OCPI Buzau 04 august 2020
Comunicat OCPI Buzau 29 iunie 2020
Comunicat de presa OCPI Buzau 19 iunie 2020
Anunt -In atentia persoanelor fizice autorizate
ANUNT - COD 3.1.2 - Servicii pozitionare GNSS Ón timp real
INFORMARE - ODG 16/07.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI
INFORMARE - Operator de date cu caracter personal
ANUNT - In atentia expertilor tehnici judiciari