Anunturi
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 11-16 sept. 2019
Cerere inscriere - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
Tematica si bibliografie - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 11-16 sept. 2019
Lista candidati admisi/respinsi - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 11-16 sept. 2019
Centralizator cu rezultatele finale la proba scrisa - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 11-16 sept. 2019
Centralizator cu rezultatele finale la proba interviu - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 11-16 sept. 2019
Centralizator cu rezultatele finale - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 11-16 sept. 2019
Examen de autorizare PF 10.10.2019
Tematica si bibliografie - Examen de autorizare PF 10.10.2019
Rezultate - Examen de autorizare PF 10.10.2019
ANUNT - COD 3.1.2 - Servicii pozitionare GNSS Ón timp real
INFORMARE - ODG 16/07.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI
INFORMARE - Operator de date cu caracter personal
ANUNT - In atentia persoanelor fizice si juridice autorizate
ANUNT - In atentia expertilor tehnici judiciari