Anunturi
ANUNT - COD 3.1.2 - Servicii pozitionare GNSS Ón timp real
INFORMARE - ODG 16/07.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. cad 11-16 ian. 2019
Tematica si bibliografie - concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. cad 11-16 ian. 2019
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. PI 15-18 ian. 2019
Tematica si bibliografie - concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. PI 15-18 ian. 2019
Lista candidati admisi/respinsi- concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. PI 15-18 ian. 2019
Centralizator cu punctajul final la proba scrisa - concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. PI 15-18 ian. 2019
Centralizator cu punctajul final la proba interviu - concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. PI 15-18 ian. 2019
Centralizator cu punctajul final - concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. PI 15-18 ian. 2019
Lista candidati admisi/respinsi- concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. cad 11-16 ian. 2019
Centralizator cu punctajul final la proba scrisa - concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. cad 11-16 ian. 2019
Centralizator cu punctajul final la proba interviu - concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. cad 11-16 ian. 2019
Centralizator cu punctajul final - concurs pentru ocuparea posturilor vacante serv. cad 11-16 ian. 2019
INFORMARE - Operator de date cu caracter personal
ANUNT - In atentia persoanelor fizice si juridice autorizate
ANUNT - In atentia expertilor tehnici judiciari