Anunturi
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 28 iunie - 1 iulie 2019
Cerere inscriere - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante
Tematica si bibliografie - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 28 iunie - 1 iulie 2019
Lista candidati admisi/respinsi - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante 28 iunie - 1 iulie 2019
Examen autorizare PF 11.06.2019
Bibliografie si tematica - Examen autorizare PF 11.06.2019
Rezultate examen autorizare PF 11.06.2019
ANUNT - COD 3.1.2 - Servicii pozitionare GNSS Ón timp real
INFORMARE - ODG 16/07.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI
INFORMARE - Operator de date cu caracter personal
ANUNT - In atentia persoanelor fizice si juridice autorizate
ANUNT - In atentia expertilor tehnici judiciari