Anunturi
Concurs pentru ocuparea posturilor vacante - noiembrie 2017
Tematica si bibliografie - concurs pentru ocuparea posturilor vacante - noiembrie 2017
Centralizator punctaj final la proba scrisa - concurs pentru ocuparea posturilor vacante - noiembrie 2017
Centralizator punctaj final la proba interviu - concurs pentru ocuparea posturilor vacante - noiembrie 2017
Centralizator punctaj final - concurs pentru ocuparea posturilor vacante - noiembrie 2017
INFORMARE - Termen contractare servicii PNCCF
INFORMARE - Programul de control al persoanelor juridice autorizate pe anul 2017
INFORMARE - Operator de date cu caracter personal
INFORMARE - Platforma on-line pentru plata serviciilor furnizate de ANCPI (e-payment)
ANUNT - In atentia persoanelor fizice si juridice autorizate
ANUNT - In atentia expertilor tehnici judiciari
OCPI Buzau - Circulara 3406/18.09.2014