Anunturi
Rezultate examen autorizare 22.09.2020
Examen autorizare 01.10.2020
Tematica si bibliografie - examen autorizare 01.10.2020
Examen de promovare 21.09.2020
Tematica si bibliografie - examen de promovare 21.09.2020
Centralizator rezultate - examen de promovare 21.09.2020
Comunicat de presa OCPI Buzau 04 august 2020
Comunicat OCPI Buzau 29 iunie 2020
Comunicat de presa OCPI Buzau 19 iunie 2020
Comunicat de presa OCPI Buzau 12 iunie 2020
Anunt -In atentia persoanelor fizice autorizate
Consultare de piata - servicii de inregistrare sistematica
Indisponibilitate statie permanenta GNNS Nehoiu
ANUNT - COD 3.1.2 - Servicii pozitionare GNSS Ón timp real
INFORMARE - ODG 16/07.01.2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de ANCPI
INFORMARE - Operator de date cu caracter personal
ANUNT - In atentia expertilor tehnici judiciari