Informatii
Organigrama
Personalul de conducere si functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice
Program de audienta
Biroul de relatii cu publicul - Program relatii cu publicul si program eliberare documente
Program de lucru cu expertii tehnici judiciari
Documente de interes public gestionate de OCPI Buzau
Protectia datelor cu caracter personal
Nume functionar Legea nr. 544/2001, adresa contact
Raport periodic de implementare a Legii nr. 544/2001 (anul 2015)
Bugetul institutiei (anul 2018)
Executie bugetara (anul 2018)
Bilantul contabil (anul 2018)
Programul anual al achizitiilor publice 2017
Centralizator contracte achizitii (+5000 euro)
Lista functii salariati sept. 2017