Informatii
Organigrama
Personalul de conducere si functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice
Program de audienta
Program de lucru si program de consultare documente din arhiva
Documente de interes public gestionate de OCPI Buzau
Nume functionar Legea nr. 544/2001, adresa contact
Raport periodic de implementare a Legii nr. 544/2001 (anul 2015)
Bugetul institutiei (2017)
Situatia lunara a platilor la zi (executie bugetara)
Bilantul contabil (anul 2015)
Programul anual al achizitiilor publice 2017
Centralizator contracte achizitii (+5000 euro)
Lista functii salariati sept. 2017