Informatii
Organigrama
Personalul de conducere si functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice
Program de audienta
Biroul de relatii cu publicul - Program relatii cu publicul si program eliberare documente
Documente de interes public gestionate de OCPI Buzau
Nume functionar Legea nr. 544/2001, adresa contact
Raport periodic de implementare a Legii nr. 544/2001 (anul 2015)
Bugetul institutiei (2017)
Situatia lunara a platilor la zi (executie bugetara)
Bilantul contabil (anul 2015)
Programul anual al achizitiilor publice 2017
Centralizator contracte achizitii (+5000 euro)
Lista functii salariati sept. 2017
Informare - Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor avand caracter personal