Informatii
Organigrama 2019
Personalul de conducere si functionarul responsabil cu difuzarea informatiilor publice
Declaratii de avere
Declaratii de interese
Program de audienta
Procedura de audienta
Formular cerere de audienta
Biroul de relatii cu publicul - Program relatii cu publicul si program eliberare documente
Program de lucru cu expertii tehnici judiciari
Documente de interes public gestionate de OCPI Buzau
Protectia datelor cu caracter personal
Nume functionar Legea nr. 544/2001, adresa contact
Raport periodic de implementare a Legii nr. 544/2001 (anul 2015)
Bugetul institutiei (anul 2019)
Executie bugetara la data 30.06.2019
Bilantul contabil la data 30.06.2019
Programul anual al achizitiilor publice 2019
Centralizator contracte achizitii (+5000 euro)
Lista functii salariati sept. 2017